פתיחת תפריט הנגישות  

גילוי נאות לשיווק פנסיוני

 
 
קלע הינה סוכנות ביטוח בבעלות קבוצת הפניקס המתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן. לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, בין קלע וגופים אלה לבין המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידי קלע. 
 
קצבה פנסיה קרנות השתלמות קופות גמל
הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ דש ניהול קופות גמל בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ כלל פנסיה וגמל בע"מ דש ניהול קופות גמל בע"מ אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ
מנורה חברה לביטוח בע"מ מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ כלל פנסיה וגמל בע"מ כלל פנסיה וגמל בע"מ
    פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ אנליסט קופות גמל בע"מ
    מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
    אנליסט קופות גמל בע"מ מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
    מיטב פנסיה וגמל בע"מ מיטב פנסיה וגמל בע"מ
    הפניקס פנסיה וגמל בע"מ איביאי גמל בע"מ
    איביאי גמל בע"מ  

 

נשמח לעמוד לשירותך:

* שדה חובה